-

DWG ke stáhnutí

-

Návod na pokládku BG Standardní žlaby

Všeobecné pokyny


Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky.

-

  1. Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na specifika místního terénu.

  2. Žlaby se pokládají na vlhký základ (viz tabulka), přičemž se dává pozor na spád žlabů ( 0,5 %). Při zatuhlém podkladovém betonu je třeba bezpomínečně opatřit lůžko min. 2 cm vrstvou malty. Osazování žlaby by se mělo zásadně používat vhodné nářadí (např. osazovací kleště).

  3. Podle statických požadavků je třeba šikmo event. zcela obetonovat žlaby, případně osadit ještě dodatečnou výztuž (viz tabulka).

  4. Žlaby začínáme osazovat od posledního kusu (je nejvyšší) s vývodem pro odtok. Na každém žlabu je šipkou označený směr odtoku.

  5. Spáry mezi jednotlivými žlaby se musí vyspárovat cementovou maltou příp. těsnící hmotou na beton. Při nárocích na těsnost styků, se tyto vyplní trvale elastickým tmelem (BG — těsnící system).

  6. Před pokládkou sousedních vrstev je třeba osadit rošty. Při hutnění okolních vrstev (např.zámkové dlažby) je třeba dbát na to, aby se neposouvaly směrem ke žlabům, a tím se předcházelo jejich mechanickému poškození.

  7. Z důvodu eliminování horizontálních sil je třeba vytvořit paralelně se žlabem v max.vzdálenosti 0,5 m dilatační spáru. Při větších betonových plochách   doporučujeme řezat dilatační spáru podle výkresu dilatačních spár.

  8. Horní vrstva hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly.

  9. Pro vpustě platí ten samý postup.

-

Třída zatíženíA 15 kNB 125 kNC 250 kN
Betonový základ *C 16/20C 20/25C 20/25
Šířka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Výška základu: Ymin.výška žlabu - 8 cm
Síla základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm
Roksornení nutný
* Toto obetonování splňuje minimální požadavky. Je však třeba zohlednit místní podmínky.
-

Příklady položení

-