Reference BGU Universální žlaby

Zimní stadion

místo:
HC Černošice
žlaby:
BGU 100
-

Tenisové dvorce Tachlovice

místo:
Tenisové dvorce Tachlovice
žlaby:
BGU 100 s můstkovým roštem
-

Sportovní hřiště ZŠ Medelova

místo:
Praha 4
žlaby:
BGU 100 s pozinkovaným roštem
-

Hostivice

místo:
Hostivice
žlaby:
BGU 150 s pozinkovaným roštem
BGU 150 s litinovým roštem
-

Vysočanská brána

místo:
Praha Vysočany

stavba:
Vysočanská brána

žlaby:
BGU s litinovým roštem
-

BD Kavčí hory

místo:
Praha 4

stavba:
BD Kavčí hory

žlaby:
BGU s můstkovým roštem
-

Prodejna A-Z Garden Černá za Bory

místo:
Prodejna A-Z Garden Černá za Bory

žlaby:
BGU 100 s mřížkovým roštem
-