BG Těsnící systém

BG těsnící hmota standard

- pro obvyklou oblast použití — např. parkoviště

BG těsnící hmota  speciál
- pro oblasti s hustou dopravou např. čerpací stanice

-

Popis materiálu

Jednosložkový polymér, trvale elastická hmota

- doba tuhnutí 24 h / 2 - 3 mm
- teplotní stálost  — 40 stupňů +70 stupňů
- zpracovatelnost  od + 5 stupňů do + 40 stupňů

Jednosložkový Primer
- zpracovatelnost od + 5 stupňů do + 40 stupňů 

-

Pracovní pokyny

Všeobecné:


Z důvodu možného znečištění bezpečnostních štěrbin mezi žlaby doporučujeme tyto spoje mezi odvodňovacími žlaby utěsnit ihned po uložení. Štěrbiny musí být čisté, suché, odmaštěné a zbavené prachu.

-

1. Broušení


Místa ve spoji žlabů je třeba jemně přebrousit.

2. Čištění


Místa ve spoji žlabů je třeba očistit čistícím prostředkem.

3. Provedení přednátěru štětcem


Přednátěr musí být před následnými pracemi zaschnutý.
POZOR: přednátěr musí nejméně 30 min. — max. 6 hod. vyvětrat.

4. Zalepení a utěsnění


Při osazování žlabů musí být každy žlab slepený s přechodkou. Spoj se utěsní až po zavedení zálivkové hmoty.

-