Hydraulika a třídy zatížení

Hydraulický průměrný přepočet

BG-FA Fasádní žlab (Délka úseku = 20m)
Typ RB 130 RB 230
Výška v mm 55 70 110 55 70 110
Qmax (l/s) 0,6 0,9 3,6 1,2 1,8 6,7
Srážky (l/s ha) max. povolená plocha (m²)
150 40 60 240 80 120 450
200 30 45 180 65 90 340
250 25 35 140 50 70 270
300 20 30 120 40 60 225
350 17 25 100 35 50 190
400 15 22 90 30 45 165
POZNÁMKA: Tyto průměrné výpočty neplatí pro perforované BG-FA Fasádní žlaby. Jsou propočtené na délku úseku 20 m s volným výtokem. Přesný, místním podmínkám vyhovující hydraulický propočet Vám rádi poskytneme.

BG-PA Garážové žlaby (Délka úseku = 10 m)
Světlá šířka 100 150 200
Výška v mm 55 55 55
Qmax (l/s) 0,6 0,9 1,2
POZNÁMKA: Tyto průměrné výpočty platí pro BG-PA Garážové žlaby a zakládají se na předpokládané délce úseku 20 m a volného výtoku. Přesný, místním poměrům vyhovující hydraulický propočet Vám rádi poskytneme.
-

Klasifikace podle tříd zatížení

Třídy zatížení Zátěž Oblast použití podle ČSN EN 1433
A 15 15 kN Dopravní plochy používané výlučně chodci a cyklisty a porovnatelné plochy
B 125 125 kN Chodníky, zóny pro chodce a porovnatelné plochy, parkoviště pro osobní auta a vícepodlažní parkovací garáže.
C 250 250 kN Platí jen pro odvodňovací žlaby umístěné v oblasti okrajů komunikací, které (měřené od hrany obrubníku) zasahují max. 0,5 m do jízdního pruhu a 0,2 m do chodníku, to samé platí pro krajnice vozovek.
D 400 400 kN Jízdní pruh silnice (také cesty pro pěší), parkoviště a porovnatelné zpevněné dopravní plochy.
-