Hydraulika a třídy zatížení

Hydraulický propočet

Světlá šířka 100/20-0 150/20-0 200/10-0 300/0 400/0 500/0
Qmax (l/s) 9,0 20,2 26,8 53,3 110,0 190,9
Srážky
(l/s ha)
maximálně přípustná plocha (m²)
150 600 m² 1340 m² 1780 m² 3550 m² 7330 m² 12720 m²
200 450 m² 1010 m² 1340 m² 2660 m² 5500 m² 9540 m²
250 360 m² 800 m² 1070 m² 2130 m² 4400 m² 7630 m²
300 300 m² 670 m² 890 m² 1770 m² 3660 m² 6360 m²
350 250 m² 570 m² 760 m² 1520 m² 3140 m² 5450 m²
400 220 m² 500 m² 670 m² 1330 m² 2750 m² 4770 m²
POZNÁMKA: Tyto průměrné výpočty se zakládají na předpokládané délce žlabu 20 m a volného výtoku. Přesný, místním poměrům vyhovující hydraulický propočet Vám rádi poskytneme.
-

Klasifikace podle tříd zatížení

Třídy zatížení Zátěž Oblast použití podle ČSN EN 1433
A 15 15 kN Dopravní plochy používané výlučně chodci a cyklisty a porovnatelné plochy.
B 125 125 kN Chodníky, zóny pro chodce a porovnatelné plochy, parkoviště pro osobní auta a vícepodlažní parkovací garáže.
C 250 250 kN Platí jen pro odvodňovací žlaby umístěné v oblasti okrajů komunikací, které (měřené od hrany obrubníku) zasahují max. 0,5 m do jízdního pruhu a 0,2 m do chodníku, to samé platí pro krajnice vozovek.
D 400 400 kN Jízdní pruh silnice (také cesty pro pěší), parkoviště a porovnatelné zpevněné dopravní plochy.
E 600 600 kN Neveřejné dopravní plochy, které jsou vystavené zvlášť vysokému zatížení kol, např. vozovky v průmyslových zónách.
F 900 900 kN Zvláštní plochy, např. určité provozní plochy letišť
-

Tyto tabulky můžete získat v PDF formátu.

-