-

DWG ke stáhnutí

-

Návod na pokládku BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž

Všeobecné pokyny


Náš návod na pokládku a příklady zabudování jsou všeobecně známé návrhy. Vždy je třeba brát v úvahu místní terénní podmínky. Kdybyste přesto měli zájem o speciální druh zabudování, oslovte naše odborníky, kteří zohlední všechny technické normy a předpisy.

-

  1. Je třeba brát zřetel na třídu zatížení (ČSN EN 1433) a účel použití žlabů a i na specifika místního terénu.

  2. Žlaby se pokládají do min. 10 cm silného podkladového betonu. Podle kvality podkladového betonu je třeba udělat poslední výškové nastavení. Spádovaný žlab má vnitřní spád 0.5 %. Při zatuhlém podkladovém betonu je třeba bezpodmínečně opatřit lůžko min. 2 cm vrstvou malty.

  3. Podle statických požadavků je třeba šikmo event. zcela obetonovat žlaby, případně osadit ještě dodatečnou výztuž (viz tabulka).

  4. Žlaby začínáme osazovat od posledního kusu (je nejvyšší) s vývodem pro odtok. Na každém žlabu je šipkou označený směr odtoku.

  5. Spáry mezi jednotlivými žlaby se musí vyspárovat cementovou maltou příp. těsnící hmotou na beton. Při nárocích na těsnost styků, se tyto vyplní trvale elastickým tmelem (BG — těsnící system).

  6. Před pokládkou sousedních vrstev je třeba osadit rošty. Při hutnění okolních vrstev (např.zámkové dlažby) je třeba dbát na to, aby se neposouvaly směrem ke žlabům, a tím se předcházelo jejich mechanickému poškození.

  7. Na místech s velkou hustotou dopravy doporučujeme rošty přišroubovat (až na 8 místech). Dotáhnutí matic je třeba pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k uvolnění a následnému posunu roštů a žlabů.

  8. Z důvodu eliminování horizontálních sil je třeba vytvořit paralelně se žlabem v max.vzdálenosti 0,5 m dilatační spáru. Při větších betonových plochách   doporučujeme řezat dilatační spáru podle výkresu dilatačních spár.

  9. Horní vrstva hraničících betonových ploch by měly převyšovat hranu žlabu o 3-5 mm. Dbejte, aby vrstvy hraničících ploch nesedaly.

  10. Pro vpustě plaatí ten samý postup.

-

Třída zatíženíA 15 kNB 125 kNC 250 kND 400 kNE 600 kNF 900 kN
Betonový základ *C 16/20C 20/25C 20/25C 25/30C 25/30C 25/30
Šířka základu: X≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 15 cm≥ 20 cm
Výška základu: Ymin.výška žlabu
- 8 cm
min.výška žlabu
- 5 cm
Stavební výška žlabu
Síla základu: Z≥ 8 cm≥ 10 cm≥ 15 cm≥ 20 cm≥ 20 cm≥ 25 cm
Roksornení nutnýDN 8 každých 20 cm
* Toto obetonování splňuje minimální požadavky. Je však třeba zohlednit místní podmínky.
-

Příklady položení

-