Nechte si od nás poradit!

Naši spolupracovníci se těší na vaše telefonáty.

Hydro BG CZ nyní kontaktovat a odborně se informovat

-

Odvodňovací betonové žlaby

Nepostradatelné a přesto sotva viditelné

Odvodňovací žlaby jsou cenné prvky v infrastruktuře, které snesou nejvyšší zátěž a téměr nepozorovaně plní své úkoly. Odvodnění je zapotřebí všude tam, kde musí srážky kontrolovaně odtékat.

Po více jak desetiletých zkušenostech vyvinula naše společnost ucelený systém betonových odvodňovacích žlabů, který obstojí i v mezinárodní konkurenci.

Standardní řešení ale i individuální poradenství podle specifických potřeb zákazníka přispívají k nejlepšímu řešení různých situací při odvodňování.

-

Odvodňovací žlaby-

Bodové nebo liniové

V podstatě rozlišujeme dvě varianty odvodnění:


Bodové odvodnění


Při bodovém odvodnění odtéká povrchová voda centrálně k jedinému bodu odvodňované plochy.Tato plocha musí být potom vyspádovaná k tomuto bodu.

Liniové odvodnění


Liniové odvodnění má výhodu v tom, že odvodňovaná plocha je dobře pojízdná, protože je vlastně rovná. Vybudování rovné plochy je  méně náročné a levnější než spádování.

Kromě toho je liniové odvodnění vhodné na oddělení různých ploch, jako například zámkové dlažby od betonu nebo asfaltu. Přitom můžeme použít různé typy roštů, aby byly splněné i nejnáročnější optické požadavky.


Odvodňovací žlaby


BGF Ploché žlaby
Betonový žlab s nízkou stavební výškou a bezpečnostní drážkou. Obzvlášť vhodný na zabudování do podlahových konstrukcí. Rošty jsou zkonstruovány tak, aby betonová hrana žlabu nebyla vidět.


BGF-Z Ploché žlaby

Plochý betonový žlab se zabudovanou litinovou hranou a systémem rychlouzávěru. Nejvhodnější do podzemních garáží, dílen apod.


BGU   Univerzální žlab
Univerzální použití při rodinných domech, ale také na veřejných prostranstvích, kde je požadováno zatížení od třídy A 15kN do B 125 kN. Rošty překrývají celé tělo žlabu, a tak umožňují připojit různé materiály, např. zámkovou dlažbu.


BGU-Z  Univerzální žlaby se zabudovanou litinovou hranou
Snesou zatížení až do 600 kN. Proto se používají na odvodnění příjezdových cest k domům a dvorům, a také k průmyslovým objektům, na místech se zvýšenou dopravou, na otevřených plochách jako jsou např. pěší zóny, parkoviště pro osobní auta atd.


BG Standardní žlaby
U tohoto typu jsou rošty vložené dovnitř žlabu. Navzájem jsou spojené patentními úchytkami. Tento pevný a masívní žlab je optimální na odvodnění příjezdových cest k domům a dvorům nebo na skladové plochy a parkoviště.


BGZ-S Žlaby pro vysokou zátěž
Je to masívní betonový žlab s pevnější litinovou hranou tvaru Z. Tento žlab se používá na místech s hustou dopravou, např. dálnice, spediční plochy.


BG Letištní žlaby
Jedinečný produkt v celé Evropě, který splní nejvyšší bezpečnostní požadavky při maximálním zatížení.


BG Štěrbinové žlaby
Vyvinuté speciálně na ohraničení rolovacích a startovacích drah na mezinárodních letištích. Masívní tělo žlabu je bez roštu a snese nejvyšší zátěž. Zajišťuje bezpečné startování a přistávání bez aquaplaningu.


BG Lesní žlaby
Speciální žlaby pro lesní a polní cesty. Dodávané jsou s litinovým, mřížkovým nebo dřevěným roštem.


BG Těsnící systém
Pomáhá utěsnit naše odvodňovací systémy v různých oblastech použití, dokonce i v agresívním prostředí. Aplikace je bezproblémová.

-