Pokyny pro zabudování Lefix Krajnicové prefabrikáty

Všeobecné pokyny:

 1. Pokládání krajnicových prefabrikátů se má provádět pomocí vhodných nástrojů (např. BG osazovací kleště pro krajnicové prefabrikáty od Hydro BG ) a odpovídajících zdvihacích zařízení (např. autojeřáb, bagr...).
 2. Napojení vozovky by mělo být stále cca 3 — 5 mm vyšší než povrch krajnicového prefabrikátu.
 3. Otvory pro směrové sloupky musí zůstat volné, případně ještě prohloubené.
 4. Krajnicové prefabrikáty slouží nejen k rozšíření jízdní dráhy, ale též k zajištění okraje jízdní dráhy plochou krajnicové desky (nedoporučuje se stálá jízda po krajnicovém prefabrikátu)

-

Nová komunikace:

 1. Vybudujeme pevné nosné podloží podle platných předpisů a podle očekávaného zatížení.
 2. Krajnicové prefabrikáty pokládáme na lože ze štěrkové drti frakce 5-8 a zhutníme vhodnou vibrační deskou.
 3. Z důvodu zabránění možného bočního posunu desek se doporučuje tyto obetonovat.
 4. Při pokládce vrchní vrstvy vozovky (bitumen, beton, ...) dbáme na to, aby se úplně napojila na krajnicový prefabrikát.

-

Současná komunikace

 1. Zařízneme komunikaci, odborně odstraníme poškozený asfalt z okraje vozovky, abychom dosáhli čistou napojovací hranu.
 2. Odstraníme starý materiál.
 3. Vybudujeme pevné nosné podloží, podle platných předpisů a podle očekávaného zatížení.
 4. Krajnicové prefabrikáty pokládáme na lože ze štěrbinové drti třídy 5-8 a vhodnou vibrační deskou zhutníme. Zrovna tak můžeme prefabrikáty pokládat na zvlhčený podkladový beton. Při pokládce je třeba dbát na těsné osazení spojů.
 5. Z důvodu zabránění možného bočního posunu desek se doporučuje je obetonovat.
 6. Mezery mezi zařezaným okrajem vozovky a krajnicovým prefabrikátem vyplníme litým (studeným) asfaltem, případně cementovou maltou.

-