Oblasti použití betonových hotových dílů pro železnici

Všude tam, kde jsou vedeny kabelové  trasy nebo kabelová vedení, mohou být použity hotové BG betonové díly. Umožňují suché a čisté položení kabelů podél železničních tras tak i v oblasti nádraží nebo metra.

-

BG Kabelový žlab (vložený nebo položený kryt) najde své uplatnění hlavně v oblasti nádraží a podél kolejí, kde slouží k napájení elektrických zařízení, telekomunikačních vedení a k zásobování signálem a energií. Masívní kryt na kabelových žlabech se může využívat také jako chodník.

-

Tento rychlý systém vám umožní kompletně připojit s kabely oblast kolejiště, nástupiště a železniční stanici.

-