Výhody hotových betonových dílců pro stavbu železnic

  • Použití betonových dílců vám hlavně přinese úsporu času při výstavbě kabelové trasy. Pomocí perfektně do sebe zapadajících betonových dílců odpadají namáhavé bednící a betonářské práce a zároveň zařezávací a dopasovávací práce. Vyhnete se dlouhodobým výlukám v dopravě.

  • Tím, že vývoj tohoto kompletního systému provádíme ve spolupráci s Rakouskými železnicemi, splňují tyto hotové betonové díly všechny statické požadavky.  S kabelovým žlabem Flex obejdete všechny možné překážky ideálním obloukem — 30,60 nebo 90 stupňů.  Speciální kabely potom můžeme jednoduše pokládat.

  • Na Vaše přání můžeme naše kabelové šachty vybavit i koncovými přechodkami a šachtovým krytem, které můžeme zabudovat už při výrobě.

  • Vysoce precisním zpracováním je tento systém bez mezer a zabezpečený proti posunu. Opticky jednotný  vzhled je zaručen. Vniknutí škůdců, např. hladavců, je vyloučeno, takže kabely zůstanou dlouhodobě funkční.

  • Na zabudování tohoto uceleného systému byly vyvinuty speciální nástroje, které si můžete u nás vypůjčit nebo koupit. Riziko úrazu se takto minimalizuje a rychlost pokládání dílců se zvýší.

  • Po zabudování máte kdykoliv přístup ke kabelové trase, což je výhodné při opravných pracích.

  • Ceny betonových dílců jsou pevné, proto si můžete vytvořit poměrně přesné cenové kalkulace.

-